This blog is hosted on Ideas on EuropeIdeas on Europe Avatar

EU & Democracy

Democratic Impact of EU Measures

Δήλωση Eurogroup 9 Μαΐου 2016 για την Ελλάδα: Σύνοψη & Σχόλια

Η Ελλάδα δεν έχει ‘Χρυσό Κανόνα’ ή ‘φρένο χρέους’ (‘Golden Rule’, debt ‘break’/’cealing’) στο Σύνταγμα. Συνεπώς, ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με το εάν είναι δημοκρατικά αλλά και νομικά συμβατή η εφαρμογή του προληπτικού μηχανισμού στην προκειμένη περίπτωση.

A. Η Δήλωση

1. Δεν ολοκληρώνεται η 1η Αξιολόγηση. Επιπλέον μέτρα:

-Ένα πρώτο πακέτο (προφανώς άλλα θα ακολουθήσουν) μέτρων ύψους 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2018: όπως και πριν, περιλαμβάνονται μέτρα για συντάξεις, φόρους, ΦΠΑ, και περαιτέρω μέτρα για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

– Επιπλέον αυτόματος μηχανισμός περικοπών, που θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς, σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί 3.5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα μεσοπρόθεσμα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές, αλλά μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη των θεσμών.

-Άνοιγμα πωλήσεων των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (Non-Performing Loans). Εξαιρούνται τα δάνεια 1ης κατοικίας, που είναι όμως ‘μικρά’ (“small”) – τι θεωρείται ‘μικρο’΄??

-Νέο Ελληνικό Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων – να νομοθετηθεί άμεσα και να αρχίσει πλήρη λειτουργία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, με την μεταβίβαση πρώτου μέρους περιουσιακών στοιχείων.

2. Ελάφρυνση χρέους: Δυνατή, με πολλαπλά μέτρα σε σειρά, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, αλλά θα πρέπει να παρέχει κίνητρο στην Ελλάδα να εφαρμόζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος. Όχι κούρεμα. Το EuroWorkingGroup να συγκεκριμενοποιήσει τους τρόπους για το  Eurogroup στις 24 Μαΐου 2016. Οι πιθανότητες περιλαμβάνουν:

– Βελτιστοποίηση διαχείρισης του χρέους

– Συγκεκριμένα μέτρα, όπως επέκταση περιόδου χάριτος ή αποπληρωμής, κλπ

– Περαιτέρω μέτρα εάν αυτό καταστεί απαραίτητο στο τέλος του προγράμματος το 2018

3. Το ΔΝΤ θα συμμετέχει (δεν υπήρχε ποτέ εναλλακτική, νομικά ή πολιτικά, όπως αναλύεται στο Is the IMF necessary for the 3rd Greek Program?)

4. Τελικώς: Επιπρόσθετο Μνημόνιο (ήτοι 1η Επικαιροποίηση) τις επόμενες μέρες, που θα περιλαμβάνει τα ανωτέρω μέτρα και αναφορά ικανοποίησης τους, άλλως δεν υπάρχει δόση.


Β. Οι Παρατηρήσεις για την Δημοκρατία

Αυτή η Δήλωση του Eurogroup εμπεριέχει μερικά αρκετά ανησυχητικά στοιχεία σε σχέση με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Τρείς κύριες παρατηρήσεις:

– Η Ελλάδα δεν έχει ‘Χρυσό Κανόνα’ ή ‘φρένο χρέους’ (‘Golden Rule’, debt ‘break’/’cealing’) στο Σύνταγμα. Συνεπώς, ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με το εάν είναι δημοκρατικά αλλά και νομικά συμβατή η εφαρμογή του προληπτικού μηχανισμού στην προκειμένη περίπτωση.  Παρά ταύτα, να σημειωθεί ότι η Συνθήκη για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και την Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (κυρώθηκε με Άρθρο 3, N. 4063/2012) προβλέπει στο Άρθρο 3 την υποχρέωση θέσπισης ενός τέτοιου μηχανισμού από όλα τα συμμετέχοντα Κράτη, το οποίο είναι εξίσου δημοκρατικά προβληματικό, δεδομένων των διαφορετικών συνταγματικών και οικονομικών παραδόσεων του κάθε Κράτους.

– Ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής του μηχανισμού σχετικά με την ανωτέρω υποχρέωση, εκτός της πρότασης της Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω Συνθήκη, οι υπόλοιποι θεσμοί που εμπλέκονται στο 3ο Ελληνικό πρόγραμμα (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΜΣ) δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα για την θέσπιση αυτού του μηχανισμού, έναντι του περιεχομένου της ανωτέρω Δήλωσης. Όχι μόνον αυτό, αλλά κανένας από τους τέσσερις ανωτέρω θεσμούς δεν προβλέπεται να έχει ένα τόσο άμεσο ρόλο στον ακριβή καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων που θα περιλαμβάνει ο μηχανισμός αυτός.

– Σε κάθε περίπτωση, είναι δημοκρατικά προβληματική η θεσμοθέτηση περικοπών επι του παρόντος για το μέλλον, ασχέτως εκλογών ή άλλων συναφών διαδικασιών, αποκλειστικά βασιζόμενη σε έναν οικονομικό δείκτη. Εάν η κυβέρνηση ή οι συνθήκες είναι διαφορετικές? Παραδείγματος χάριν, μπορούν να αναφερθούν τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ σχετικά με τον μηχανισμό αυτό, ιδιαιτέρως αυτά που προέκυψαν κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2013.

– Σχετικά με το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιεί περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου ενώ επιβλέπεται από την Ευρωπαίους αξιωματούχους και εξυπηρετεί πρώτα την ανακεφαλοποίηση των Τραπεζών με τα έσοδα του.


Γ. Συμπέρασμα

Κατά ελάχιστον, και δεδομένων των ανωτέρω, θα έπρεπε να υπάρξει μια παύση ώστε να διαπιστωθεί η κατεύθυνση της δημοκρατίας εντός της ΕΕ.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • Recent Posts

  • Archives

  • UACES and Ideas on Europe do not take responsibility for opinions expressed in articles on blogs hosted on Ideas on Europe. All opinions are those of the contributing authors.